Zaznacz stronę

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się korzystając z poniższego formularza. Wypełnianie nie powinno zająć wiele czasu, choć wszystkie pola są obowiązkowe.

1. Imię

2. Nazwisko

3. Nazwa start-upu

4. Czym się zajmujecie?

5. Etap

6. Wnioskowana kwota (PLN)

7. Czy inni inwestorzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w tej rundzie finansowania?

8. Jakie cele zamierzacie osiągnąć dzięki wnioskowanej kwocie?

9. Kiedy zamierzacie pozyskać kolejną rundę?

10. Strona internetowa

11. E-mail

12. Załącz pitch deck

13. Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie adres: al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, KRS 0000199402 -będącą Administratorem zbioru danych osobowych w celach marketingowych (w tym profilowania) ,statystycznych i analitycznych.

AkceptujęNie akceptuję

14. Zgoda przesyłanie informacji handlowych

Wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazane powyżej dane teleadresowe informacji handlowych drogą elektroniczna oraz telefonicznie przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie adres: al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa KRS 0000199402 -będącą Administratorem zbioru danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

AkceptujęNie akceptuję

15. Klauzula

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w formularzu powyżej, a których przetwarzanie jest konieczne na potrzeby oceny Projektu / realizacji Programu AIP SEED oraz w celach wynikających z udzielonych zgód jest fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, adres: al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, KRS: 000199402 Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie na potrzeby oceny Projektu oraz w celu i zakresie określonym w udzielonej zgodzie. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w udzielonej przez Ciebie zgodzie. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień). Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwe dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: kontakt@aipseed.com.