Zaznacz stronę

Na zgłoszenia czekamy do 12 marca!

Wypełnij formularz i wykorzystaj swoją szansę!

1. Imię*

2. Nazwisko*

3. Nazwa projektu*

4. Branża*

5. Wnioskowana kwota*

6. Oferowany % udziału w spółce*

7. Technologia/Kategoria projektu*

Wybierz, ile chcesz

SaaSFintechAIBlockchainMedical deviceBiotechPharmaMobile appIndustryITHardwareVRInne

8. Problem jaki pomysłodawca zamierza rozwiązać*

9. Rozwiązanie*

10. Kto będzie odbiorcą rozwiązania*

11. Wielkość rynku*

Oszacuj średnią wartość rocznych przychodów z komercjalizacji danego rozwiązania w obszarze na którym będzie działała firma.

12. Długość akceleracji*

Na jak długo szacowany jest czas wymagany do realizowania akceleracji aby osiągnąć etap, w którym uzyskana zostanie trakcja sprzedaż i/lub następna runda finansowa.

13. CEO/lider - opis*

Zakres odpowiedzialności za projekt i doświadczenie w branży.

14. Zespół - opis*

Zakres odpowiedzialności za projekt i doświadczenie w branży, liczba osób i określenie czasu jaki będą mogły poświęcić na projekt.

15. Założyciele*

Ile czasu założyciele będą w stanie poświęcić na projekt? Jak długo będą w stanie pracować na rzecz projektu, który nie będzie przynosił początkowo zysku? Czy jednocześnie planowana jest praca na etacie?

16. Komercjalizacja pomysłu*

Czy w zespole są osoby mające doświadczenie w sprzedaży i marketingu? Jeśli tak, to ile lat i w jakim obszarze (B2B, B2C, B2G, C2C). Jeśli nie, to jak duży planowany jest zespół odpowiedzialny za sprzedaż i kiedy planowane jest zatrudnienie takich osób w spółce?

17. Ile przeciętnie spółka zarobi na 1 pozyskanym kliencie(PLN)

18. Ilu płacących klientów pozyskaliście do tej pory?

19. Ile obecnie generujecie powtarzalnych przychodów (średnio-miesięcznie)?

20. Jakie są szacowane koszty pozyskania 1 klienta (PLN)?

21. Ilu klientów spółka planuje pozyskać w 1 roku?

22. Ilu klientów spółka planuje pozyskać po 4 latach działalności (łącznie)?

23. Jaki planowany jest budżet na marketing w 1 roku? (PLN)

24. Poziom TRL 1-9

Technology Readiness Level

25. Czy istnieje rozpoznawalna marka na rynku globalnym o zbliżonym profilu działalności?

26. Gotowość rynku*

Nikt nie słyszał o takim rozwiązaniu/ zweryfikowany przez ograniczoną grupę/zweryfikowany przez większą grupę niż 100 odbiorców/ pierwsze przedpłaty lub zakupy/100 sprzedanych jednostek/ >1000 sprzedanych.

27. Gotowość zespołu*

Tylko pomysłodawca/ pomysłodawca z wiedzą kogo zatrudnić/ pomysłodawca i drugi wspólnik/ częściowy zespół/ pełny zespół.

28. Adres korespondencyjny*

29. Telefon*

30. Strona internetowa*

31. E-mail*

32. Zgoda na przetwarzanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie adres: Piękna 68, 00-672 Warszawa, adres do korespondencji al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa KRS 0000199402 -będącą Administratorem zbioru danych osobowych, jak również przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej (tj. business.link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr KRS: 0000639225;AIP Inkubacja sp. z o.o. z siedziba w Lublinie nr KRS 0000695399 oraz BL SPV Czech S.r.o. z siedzibą w Ostrawie nr IC 072 501 w celach marketingowych (w tym profilowania) ,statystycznych i analitycznych.

AkceptujęNie akceptuję

33. Zgoda przesyłanie informacji handlowych

Wyrażam zgodę na przesyłanie na wskazane powyżej dane teleadresowe informacji handlowych drogą elektroniczna oraz telefonicznie przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie adres: Piękna 68, 00-672 Warszawa, adres do korespondencji al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa KRS 0000199402 -będącą Administratorem zbioru danych osobowych, jak również przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej (tj. business.link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nr KRS: 0000639225;AIP Inkubacja sp. z o.o. z siedziba w Lublinie nr KRS 0000695399 oraz BL SPV Czech S.r.o. z siedzibą w Ostrawie nr IC 072 501) lub podmiotów współpracujących z Administratorem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

AkceptujęNie akceptuję

34. Klauzula

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w formularzu powyżej, a których przetwarzanie jest konieczne na potrzeby oceny Projektu / realizacji Programu AIP SEED oraz w celach wynikających z udzielonych zgód jest fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, adres: Piękna 68, 00-672 Warszawa, adres do korespondencji al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, KRS: 000199402 Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie na potrzeby oceny Projektu oraz w celu i zakresie określonym w udzielonej zgodzie. Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w udzielonej przez Ciebie zgodzie. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora (np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień). i podmiotów z grupy kapitałowej wskazanych powyżej. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwe dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: abi@business.link.

35. Jeśli chcesz dołączyć prezentację, możesz to zrobić tu